Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende leden:

  • Annette Scheepstra, voorzitster
  • Harrie van Ham, penningmeester
  • Bob Verschoor, secretaris
  • Jacques Dane, algemeen bestuurslid
  • Hilda Amsing, algemeen bestuurslid