Doelstelling stichting

De Cornelis Jetses Stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • Het in eigendom of in bruikleen verkrijgen en bewaren van werken van Cornelis Jetses.
  • Het tentoonstellen van een representatieve keuze uit zijn werk.
  • Het samenstellen en beheren van een documentatiearchief van alles wat op zijn leven en werk betrekking heeft.

Voor de opslag van haar bezit mag de stichting gebruik maken van een ruimte in het depot van de Gerrit van Houten Stichting in Groningen. Door aankopen, schenkingen en bruiklenen is de collectie van de Cornelis Jetses Stichting steeds verder toegenomen, waardoor hieruit in de loop van de jaren verschillende exposities konden worden samengesteld.